אנו מתמחים בשיפור ביצועים עסקיים ביחידות רווח והפסד, נקודות מכירה וסניפים קמעונאים.

המטרה – הגדלת מספר המכירות וכמות הלקוחות לאורך זמן .

באמצעות ידע, ניסיון ומכלול של כלים אנו פועלים לשיפור יכולות ניהוליות בקרב מנהלים ויכולות המכירה בקרב המוכרנים בנקודות המכירה.

דגש רב על מערך המכירות – "כל זוג ידיים מוכר"

אנו מבצעים ליווי והכשרה תוך כדי תנועה (OJT) :

 • ליווי וחניכת מנהלים בניהול יחידת רווח והפסד.
 • ניהול יעדים, תקציבים, עבודה עם דוחות , משימות ולו"ז.
 • שיפור מיומנויות ניהול מכירה : מנהל – מוכרן.
 • עבודת צוות, ניהול ישיבות ופגישות עבודה.
 • מודלי תגמול.
 • מוטיבציה והנעה ,הנעת מוכרנים – מודל 4 השלבים.
 • הכשרת עובדים וחניכה.
 • תפקיד המוכרן – המוכרן כיועץ, יזום פניה, Up sale בכל קניה.
 • קופה מוכרת.
 • צרכים מול רצונות קונה.
 • בנק שאלות לקוח.

שיפור מיומנויות מוכרנים בנקודת המכירה

 • הנחות יסוד ורבדים במכירה איכותית.
 • מודל מת"ש במכירות.
 • שפה מתקשרת בעולם המכירות ופיתוח מיומנויות שפה מקדמת מסר.
 • הקשבה ופיתוח מיומנויות הקשבה.
 • עקרונות מנחים לניהול סיטואציות עם לקוחות.
 • איתותי לקוח.
 • זיהוי פריצת דרך ובשלות לקוח לרכישה..
 • מודל ההשפעה בנקודת המכירה.
 • טיפול בהתנגדויות שכיחות.
 • סגירת עסקה.
 • יצירת חווית לקוח.